FÜYAM tanıtım broşürü için tıklayınız.. Broşür

 

Fırat Üniversitesi Yerbilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezi (FÜYAM) Türkiye’de ve çevresinde Yer Bilimleri kapsamında doğal afetler, arkeojeoloji,
paleo-sismoloji, iklim ve çevresel değişimlere yönelik, çok disiplinli oşinografi ve limnoloji araştırmaların yapıldığı bir merkezdir.